อีกหนึ่งบทบาทของ นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล กับหลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology (RAAD 2018)

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

อีกหนึ่งบทบาทของ นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล กับหลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology (RAAD 2018)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทาง นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานบริหารบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ได้รับเกียรติเรียนเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการฝึกอบรมหลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology (RAAD 2018) ให้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและสาธิตความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณความงามและการใช้เลเซอร์ ในหัวข้อ “Endoscopic Brow Lift” ณ อาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 โดยนายแพทย์ชั้นนำของเมืองไทยเป็นจำนวนมากกว่า 30 ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากสาขาเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Endoscopic Brow Lift” จาก นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล และได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology (RAAD 2018) โดย นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล