Masterpiece Hospital มาตรฐานอันดับ 1 ที่โรงพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การยอมรับ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารแพทย์และพยาบาลจาก โรงพยาบาลพานาซี กวางโจว (Guangzhou) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โดยมี นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานบริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานบริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ได้เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปเพิ่มพูนคุณภาพ ความทันสมัยของโรงพยาบาลพานาซีในอนาคต ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซถือได้ว่า เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานอันดับ 1 ที่โรงพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การยอมรับ รวมทั้งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลได้ที่

Call Center : 02-1054370
Facebook : masterpiecehospital
Instagram : masterpiece_Hospital
Line : @masterpiecehospital
Youtube : Masterpiece Hospital