จำลองก่อนทำศัลยกรรมด้วยภาพถ่ายสามมิติ VECTRA 3D

การให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามเต็มรูปแบบ นวัตกรรมที่จะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ก่อนที่จะทำการศัลยกรรมนั้นก็คือเครื่อง 3D Facial simulator เครื่องออกแบบรูปหน้า 3 มิติ ท่านจึงเห็นผลลัพธ์ก่อนที่จะทำศัลยกรรมใดๆบนใบหน้า

จำลองก่อนทำศัลยกรรมด้วยภาพถ่ายสามมิติ VECTRA 3D

วัดทุกองศา ปรับทุกมุมมอง กับ ‘เครื่อง Vectra’ โปรแกรมวิเคราะห์รูปหน้าสามมิติ เพื่อปรับโครงสร้างรูปหน้า ก่อนศัลยกรรมเพื่อความสวยที่สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติของเครื่อง
1. เครื่องถ่ายภาพแสดงภาพ 3 มิติ บริเวณใบหน้าและลำคอ
2. ใช้วางแผนวิธีการรักษาและทำศัลยกรรมในภาพสามมิติ โดยใช้ภาพสามมิติก่อนและหลังจำลองมาอ้างอิงในการผ่าตัดศัลยกรรม
3. ภาพที่ได้ถ่ายออกมานั้นมีความละเอียดของภาพสูงถึง 36 ล้านพิเซล
4. เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพ 3.5 มิลลิวินาที
5. มีซอฟแวร์สำหรับการจำลองภาพ 3 มิติ ในส่วนของ ใบหน้า (Face Sculptor 3D Aesthetic Simulation Software)
5.1. สามารถวัดปริมาตรและดูมุมมองภาพที่แตกต่างหลังทำการจำลองได้
5.2. สามารถดูภาพในระยะใกล้ได้
5.3. มีแถบสไลด์ใช้งานง่ายต่อการปรับและโปรแกรมจะแสดงความเป็นไปได้ในการทำศัลยกรรม
5.4. สามารถแสดงภาพที่จำลองมาแล้วได้ทุกมุมมอง
5.5. เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการจำลองแบบภาพต่อภาพ (side-by-side)