พญ.ณัฐชา จารุเรืองพงศ์ (คุณหมอแฟง)

พญ. ณัฐชา จารุเรืองพงศ์

divider

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการออกแบบรูปหน้า

Profile and Academic Activities

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบําบัด (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • Fellowship in Dermatology จาก Department of Dermatology, Herbert Wertheim College of Medicine , Florida International University รัฐFlorida ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Fellowship in Laser and Cosmetic Dermatology จาก Greater Miami Skin and Laser Center , Mount Sinai Medical Center of Florida , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine.
 • Certificate of Membership of American Academy of Aesthetic Medicine.
 • Certificate of Completion “Ultrasonic Assisted Lipolysis” ,School of Anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang University .
 • Certificate of Attendance Unlocking Emotional beauty with The MD codes equations Symposium , Allergan Academy.
 • Certificate of Completion TT Tightening Barb Cog Suture with Needle Workshop.
 • Certificate of Basic and Advanced Botox injection ,School of Anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang University.
 • Certificate of Basic and Advanced filler injection ,School of Anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang University .
 • Certificate of Attendance Liposculpture Surgery by DR.KI SUNG (ULTRAZ),Southkorea.