นวัตกรรมนำวิตามินเข้าสู่หนังศีรษะด้วยประสิทธิภาพฟื้นฟูลึกถึงรากผมด้วยหลักการนำวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวและบำบัดด้วยแสง (Cool Mesoporation และ Light Therapy) อีกหนึ่งศาสตร์ทางการแพทย์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพแห่งการฟื้นฟู บำรุงลึกระดับเซลล์ผิว โดยแสงที่ใช้ในสำหรับเส้นผม หรือบริเวณหนังศีรษะ จะเป็นแสงสีแดงที่มีคุณสมบัติกระตุ้นและการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะ

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง

  • กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม
  • เพิ่มความแข็งแรง รวมถึงป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม
  • กระตุ้นและเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของเส้นเลือดบริเวณหนังศีรษะ


ระยะเวลาในการรับบริการ

ประมาณ 30 – 40 นาที และสามารถทำได้สัปดาห์ละ 1–2 ครั้ง

ข้อแนะนำก่อนรับบริการ

  1. สระผมก่อนเข้ารับบริการ
  2. หลังทำห้ามสระผมทันที
  3. หลังทำภายในอาทิตย์แรกควรใช้แชมพูที่ทางคลินิกจำหน่าย