แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

สำหรับใครที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือภาวะตาตก/เปลือกตาตก Ptosis หมายถึงลักษณะที่ขอบตาบนตกลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติ อาจเป็นในตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ บางท่านเข้าใจว่าใช้วิธีการทำตาสองชั้นทั่วไปก็สามารถแก้ไขได้ แต่แท้จริงแล้วเป็นการเข้าใจผิด เพราะปัญหานี้เกิดจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตา (Levator Palpebre Superioris muscle) มีอาการอ่อนแรงกว่าปกติ ซึ่งโดยมากแล้วเป็นมาตั้งแต่กำเนิด แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นตอนอายุมากเนื่องจากกล้ามเนื้อที่อ่อนล้าลงตามวัยได้เช่นกัน ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อการลืมตาโดยเฉพาะ เพื่อให้ดวงตาดูเปิดมากขึ้น สดใสขึ้น และการลืมตาเป็นปกติ ดังนั้นนอกจากการผ่าตัดจะช่วยแก้ไขฟังก์ชันของการลืมตาแล้วยังช่วยทำให้ดวงตาดูสดใสมากขึ้นส่งผลต่อบุคลิกภาพอีกด้วย

ข้อดีของการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

– ดวงตาทั้งสองข้างเปิดใกล้เคียงกันมากขึ้น
– ช่วยให้การมองเห็นเป็นไปอย่างปกติขึ้น
– ไม่ต้องเลิกคิ้วช่วยในการลืมตา ลดโอกาสการเกิดริ้วรอยก่อนวัย
– ดวงตาสดใสส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี

การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

อาการตาปรือ คล้ายง่วงนอนตลอดเวลาหรือเรียกว่าผู้ที่มาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) แบบนี้เกิดจากฟังก์ชันของการลืมตา การขยับของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตา Levator Aponeurosis ทำงานได้ไม่ดีค่ะ จึงมีอาการอ่อนแรงกว่าปกติโดยมากเป็นแต่กำเนิด Congenital Ptosis จะมีข้อสังเกตคือเวลาลืมตาต้องใช้การเลิกคิ้วช่วยเพื่อให้มองเห็นได้ชัดขึ้น จนมีรอยย่นก่อนวัย ทั้งนี้สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแก้ไขการลืมตา ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อการลืมตาของคนไข้ทำงานได้ดีขึ้น เมื่อการลืมตาเป็นปกติทำให้บุคลิกภาพดีขึ้น คนไข้ก็สามารถที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

Before-After หลังผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง